ZŠ a MŠ Rataje

Aktualitky

Krásné prázdniny dětem i žákům, příjemnou dovolenou všem ostatním, načerpání sil do nového školního roku přeje vedení školy.

Úřední dny během letních prázdnin: 29. 7., 30. 7. a 2. 8. 2021 od 10.00 - 12. 00h.

Kriteria pro přijetí do školní družiny v pastelce Školní družina - Dokumenty.

Aktualizaci Podmínek stravování - změny cen za stravování od 1 . 2. 2021 najdete v sekci MŠ a ZŠ ve složce Dokumenty..

Zveme rodiče na server www.proskoly.cz. Přihlašovací jména a hesla dostanou žáci od svých tř. učitelů.