ZŠ a MŠ Rataje

Aktualitky

Oznamuji ředitelské volno pro žáky ZŠ ve dnech 27.,28. 1. 2021- více ve složce Pro rodiče. Ředitelka školy.

Aktualizaci Podmínek stravování - změny cen za stravování od 1 . 2. 2021 najdete v sekci MŠ a ZŠ ve složce Dokumenty.

Provozní řád školy do 10. 1. 2021 se na základě vládních rozhodnutí prodlužuje do 22. 1. 2021. Najdete ho v Pastelce Pro rodiče - upozorňujeme, že časy podávání obědů se posunují vzhledem k zachování homogenity skupin:

MŠ 11.25 - 11.50, ZŠ - 1.roč. 11.50 - 12. 15, 2.,3. roč. - 12. 15 - 12.40h.

Vážení rodiče a přátelé školy, přejeme Vám klidné vánoční svátky plné pohody, lásky a porozumění. Ať do nového roku vykročíte s optimismem, úsměvem a v plném zdraví.. Děkujeme za podporu, trpělivost  a vstřícnost v tomto nelehkém roce. 

Zaměstnanci MŠ a ZŠ Rataje

 Vážení rodiče, úplata za ŠD za měsíc říjen, listopad prominuta. Více v Pastelce Školní družina- Dokumenty - Úplata..

Zveme rodiče na server www.proskoly.cz. Přihlašovací jména a hesla dostanou žáci od svých tř. učitelů.