ZŠ a MŠ Rataje

Aktualitky

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

27. 3. - 2. 4. (kontejner přistaven u školy)

Dne 6. 4. 2023 je z provozních důvodů přerušen provoz MŠ

Upozorňujeme zákonné zástupce, že v sekci MŠ - Zápis - jsou k dispozici formuláře: Žádost o přijetí do MŠ, v sekci ZŠ - Dokumenty- Zápis - Žádost o přijetí do ZŠ, Žádost o odklad a Zápisní lístek.

Pololetní číslo školního časopisu RATAJÁČEK - najdete v pastelce Školní časopis

V případě zájmu si časopis můžete zakoupit u p. uč. Frkalové, cena 20Kč   

Aktualizaci Podmínky stravování - změny cen za stravování od 1 . 9. 2022 najdete v sekci MŠ a ZŠ ve složce Dokumenty..

Zveme rodiče na server www.proskoly.cz. Přihlašovací jména a hesla dostanou žáci od svých tř. učitelů.