Projekty

  Projekt Nový čtenář - podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na základní škole - plakát

  projekt Mléko a ovoce do škol - plakát

  projekt Podpora vzdělávání v Ratajích - Šablony II - plakát

  Recyklohraní - podpora enviromentální výchovy - prohloubení znalosti dětí a žáků o třídění a recyklaci

  odpadů

  Markétina dopravní výchova - Bezpečně na silnicích

 Digitalizace škol - Národní plán obnovy - financováno EU

 Projekt Reflexní prvky do obcí  se zaměřením na základní a mateřské školy - k zajištění bezpečnosti na místních komunikacích - Jukej - Reflex


Soubory ke stažení