Projekty

  Projekt Nový čtenář - podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na základní škole - plakát

  projekt Chůva v MŠ Rataje - Šablony I

  projekt Podpora výuky plavání v základních školách

  projekt Mléko a ovoce do škol - plakát

  projekt Podpora vzdělávání v Ratajích - Šablony II - plakát

  Recyklohraní - podpora enviromentální výchovy - prohloubení znalosti dětí a žáků o třídění a recyklaci

  odpadů

  Markétina dopravní výchova - Bezpečně na silnicích


Soubory ke stažení