Sponzoři

Děkujeme:

Družstvu Rataje  - za finanční obnos, za který zakupujeme dětem a žákům naší školy didaktické a tělovýchovné pomůcky.

p. Zikmundové - balík papírů, balík papírových ručníků

p. Skalické - 4 x hra do ŠD

p. Šrámkové - balík papírových ručníků

p. Ungerovi - medaile do soutěže

p. Valachové - kopírovací papíry (4 balíky)

Velké poděkování patří panu Frkalovi, paní Zikmundové a paní Hégrové, kteří sponzorovali mikulášské balíčky pro ZŠ i MŠ Rataje.

V neposlední řadě děkujeme obci Rataje za navýšení rozpočtu. Tyto finanční prostředky pomáhají při nákupu pomůcek jak pro děti MŠ tak pro žáky ZŠ.

Děkujeme.

2018/2019