Měsíční plány

Plán akcí MŠ

Červen 2023

1. 6. -čtvrtek -  Den dětí   zámek Milotice (starší děti) a Podzámecká zahrada v KM (nejmladší děti)

7. 6. - středa - Fotografování

8. 6. - čtvrtek - Divadlo Zdounky  - "Kosí bratři" (Divadlo Zlín)

22. 6. - čtvrtek - Rozloučení s předškoláky

26. 6. -  pondělí - Schůzka pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu - 16:00 hod třída Sluníčka

 

 

 

 

 

 

 .

Měsíční plán ZŠ

KVĚTEN:

 -  5. 5. - besídka D - music v MŠ - 10.00h

 - 12. 5. - 16.00h - besídka ke Dni matek - KD Rataje

 - od 15. 5. - zjišťování výsledků vzdělávání 5. roč. - ČŠI

- 19. 5. - projektový den ve škole Cesta na tajuplný ostrov

 - 1. 6. - Milotice zámek - výlet 1. roč. + MŠ - kostýmovaná prohlídka