Měsíční plány

Plán akcí MŠ

 ČERVEN 2021

31. 05. - pondělí - 8:30 hod -   "CIRKUS" - třída Sluníčka i Berušky 

31. 05. - 06. 06. - prodloužen sběr papíru

01. 06. - úterý -  9:00 hod - Projektový den - Technická univerzita - děti v povinném předškolním vzdělávání

01. 06. - úterý - 9:00 hod - Filmový festival online - mladší děti

 02. 06. - středa -  9:00 hod - Dětský den  v mateřské škole - všichni

15. 06. - úterý - 9:00 hod - fotografování  - všichni

17. 06. - čtvrtek - 16:00 hod - Rozloučení s předškoláky - OÚ Rataje

17. 06. - čtvrtek - 18:00 hod - Rozloučení s předškoláky MŠ Rateje -  "Loučíme se pohádkou"

21. 06. - pondělí - 8:00 hod - Exkurze Litenčice - všichni

24. 06. - středa - 8:45 hod  - Zážitkový stan

29. 06. - úterý - 16:00 hod - Schůzka pro rodiče dětí nastupujících k 1. 9. 2021

 

 

Měsíční plán ZŠ

 ŘÍJEN 2020

  - 2 . 10. - PROJEKTOVÝ DEN "DEN ZÁCHRANÁŘEM"

 - 6. 10 - NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA- NÁHRADNÍ TERMÍN

   - DRAKIÁDA - ŠD - DLE POČASÍ

  -  14. 10. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - 4., 5. ROČNÍK

  -  20. 10. - PROJEKTOVÝ DEN - MTU - MALÝ PROJEKTANT - 2.,3.,4. ROČ.

 -  29., 30. 10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 

 -