Měsíční plány

Plán akcí MŠ

Květen  2022

5. 5.  čtvrtek - ZÁPIS DO MŠ /14.30 - 16.30/

6. 5. pátek - BESÍDKA KE DNI MATEK 16.00 DK Rataje

10. 5. úteý -  HASIČI V MŠ

24. 5. úterý - VYCHÁZKA S MŠ

27. 5. pátek -EXKURZE VYŠKOV

 

 

Měsíční plán ZŠ

DUBEN:

 - 13. 4.  - klapotání po vesnici

 -12. 4. Velikonoce v Muzeu KM - malovaná vajíčka

 - 14. 4. - velikonoční prázdniny

 - 19. 4. - 22. 4. - sběr starého papíru - kontejner před školou

 - 22. 4. - Ukliďme si Česko - projektový den

 -