Měsíční plány

Plán akcí MŠ

Listopad

08.11. - pátek - Škola v pohybu- projekt

15.11. - pátek -  Divadlo v  MŠ

29.11. - pátek - Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, jarmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíční plán ZŠ

 LISTOPAD:

 Slavnostní předávání Slabikáře - spolupráce ZŠ,MŠ - 11. 11. v 9.00

 Projekt Naši prváčci - článek a foto prváčků do Kroměřížského deníku - 6. 11.

 Projekt Škola v pohybu - 7. 11. - 1. +2. ročník

 Muzeum KM - Vánoční zvyka a tradice - 19. 11.

 Projekt Hasík - 1. -3. roč. - 21. 11.

 Projekt Bobřík informatiky - 4. + 5.ročník

 Slavnostní rozsvěcení stromu, jarmark - 29. 11.