Měsíční plány

Plán akcí MŠ

LISTOPAD

1. 11.  - středa - konzultace pro rodiče dětí v povinném předškolním vzdělávání - třída Berušky 15.00 - 17.30 hod

3. 11. - pátek - "VZPOURA ÚRAZŮM" - preventivní program  - od 9:00 hod

9. 11. - čtvrtek - . Vánoční fotografování - zapsané děti

 24.11.- exkurze v Sobělicích- čistička odpad. vod - třída Berušky

 

 1. 12. - slavnostní rozsvěcení stromu spojený s jarmarkem -provoz mateřské školy je omezen do 15.15 hod  z důvodu organizace  akce

 

 

Plán akcí ZŠ

 - 9. 11. - vánoční fotografování - p. Stojaník - od 8.00h

 - 16. 11. - Slavnostní předávání Slabikáře - 1. roč.

 -  24. 11. - dopravní hřiště  Kroměříž - 4.+5. roč.

 - 24.11.- exkurze v Sobělicích- čistička odpad. vod

 

 - 1. 12. - slavnostní rozsvěcení stromu spojený s jarmarkem