Měsíční plány

Plán akcí MŠ

 

ŘÍJEN

1. 10. pátek  - začátek kroužků

8. 10. pátek - Zážitkový stan - všichni

22. 10. pátek - DÝŇOVÁNÍ - 16:00 hod hasičská zbrojnice - spolupráce s SDH Rataj

 

Měsíční plán ZŠ

 ZÁŘÍ 2021:

 - zahájení činnosti kroužků

 - Exkurze Praha- 5. ročník - 12. 10.

- Dýňování - spolupráce s Hasiči - 22. 10.

- preventivní program Etiketa a školní řád - 25. 10.

- Haloween ve škole - 26. 10.

- podzimní prázdniny - 27. - 29. 10.