Měsíční plány

Plán akcí MŠ

BŘEZEN 2019

07. 03. - čtvrtek - Plavání - předškolní děti

14. 03. - čtvrtek - Plavání - předškolní děti

21. 03. - čtvrtek - Plavání - předškolní  děti

28. 03. - čtvrtek - Plavání - předškolní děti

 

 

 

Měsíční plán ZŠ

 BŘEZEN:

 27. 3. - literární soutěž - posezení nad knihami

 29. 3. - Noc s Andersenem - akce ŠD

 15. 3. - Muzeum KM - Panovníci našich zemí - 4.,5. roč.

 Každý čtvrtek -  plavání

 Čtenářská gramotnost - spolupráce ZŠ, MŠ