Měsíční plány

Plán akcí MŠ

KVĚTEN 2019

10. 05. - pátek Besídka ke  Dni matek - KD Rataje  16:00 hod

13. 05. - pondělí  Exkurze ZOO  Zlín - Lešná  -  všichni (příchod do MŠ do 7:30 hod)

15. 05. - středa - Divadelní představení 

17.05. - pátek - Žonglér ( 08:00 - 09. 00),

17. 05 - pátek - fotografování  v MŠ všichni (předškolní děti  na tablo)

31. 05. - pátek -  Den dětí v MŠ

31. 05. 2019 -  ukončení  činnosti kroužků Angličtina, Keramika a Veselé zpívání

 

 

 

 

 

 

Měsíční plán ZŠ

KVĚTEN:

  10. 5. besídka ke Dni matek - 16.00h

  15. 5. divadlo pro školy - Pohádky z našeho statku - prostory MŠ - 10.15h

  17. 5. žonglování - 9.15 - 11.30

  28. 5. projekt Zdravá 5

  V květnu končí kroužky pořádané školou, v červnu pokračuje nepovinný předmět Náboženství a kroužky pod záštitou    Šipky - Taneční a Vybíjená.