Měsíční plány

Plán akcí MŠ

 11.09. - středa -  16:00 hod - schůzka pro  rodiče - třída Sluníčka

16.09. - 23.09.2019 -  Sběr  papíru - přistaven  kontejner

17.09. - úterý - 9:00 - vycházka do lesa - všichni

 23.09. - pondělí - 8:00 - 11:30 -  Dopravní  hřiště Kroměříž  - předškolní děti

 

 

 

 

 

 

 

Měsíční plán ZŠ

  ZÁŘÍ:

  ZAHÁJENÍ PROJEKTU OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL - 1. závoz od 16. 9.

  ZAHÁJENÍ SBĚRU ELEKTRO, POUŽITÝCH BATERIÍ, STOLNÍHO OLEJE

  FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

  SBĚR PAPÍRU

  POŽÁRNÍ POPLACH

OLYMPIÁDA PRO PŘEDŠKOLÁKY 03. 10.