Mateřská škola

Stanovení úplaty za  vzdělávání a školské služby v mateřské škole ve školním roce 2019/2020

Úplata je stanovena  na výši 300,- Kč.

Úplata za kalendářní měsíc je  splatná do 15. dne příslušného  kalendářního měsíce.

 


Oznámení rodičům -  kroužek  Veselé  zpívání probíhá  od listopadu

 

Kontakty
Organizace dne v MŠ
Kdo nás učí
Fotografie
Pro rodiče
Plán akcí
Zápis
Jídelníček
Dokumenty