Mateřská škola

Stanovení úplaty za  vzdělávání a školské služby v mateřské škole ve školním roce 2019/2020

Úplata je stanovena  na výšši 300,- KČ.

Úplata za kalendářní měsíc je  splatná do 15. dne příslušého  kalendářního měsíce.

 


 

Základní škola a Mateřská škola Rataje,

okres Kroměříž, Rataje 76812

oznamuje,

že po dohodě se  zřizovatelem - Obcí Rataje

bude provoz mateřské školy  v  období  hlavních prázdnin od 

15.07.2019 - 23. 08. 2019

přerušen.

Provoz bude zahájen 26.08.2019

 

Kontakty
Organizace dne v MŠ
Kdo nás učí
Fotografie
Dokumenty
Pro rodiče
Plán akcí
Zápis
Jídelníček