Září 2023

Vycházka k myslivcům 7. 9.
Výšlap na..... 19. 9. 2023
Mámo, táto, pojď si hrát - 27.9.
Sportovní dopoledne - OLYMPIÁDA 29.9.