Zápis

Změna termínu zápisu

Ve  školním roce 2018/2019 určuje školský zákon  závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na odbobí  od 2. května do 16. května. Termín a místo  zápisu stanoví ředitelka mateřské školy  v dohodě  se zřizovatelem a zveřejní na místě obvyklém.

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do  zahájení  povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné, není-li  dále stanoveno jinak - viz. § 34 odst.1 zákonač. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zápis do MŠ

 Termín  zápisu do Mateřšké školy Rataje byl stanoven na den 2. května  2019 v čase od  14:00 - 16:30.

S sebou si prosím přineste:  rodný list  dítěte, občanský průkaz

 

 


Soubory ke stažení