Velikonoční stezka

Ani větrné počasí  neodradilo děti a rodiče, aby splnili úkoly na velikonoční stezce, která se uskutečnila 26. 3. 2024. Společně si prošli nenáročnou trasu, na které  získali písmena a výsledkem byla tajenka. Za správné znění tajenky v cíly čekala odměna. Jsme rádi, že jsme se sešli  v tak hojném počtu a těšíme se na další spolupráci.

Vaše paní učitelky