Sponzorské dary

Děkujeme:

pořadatelům a účastníkům rybářských  závodů  za finanční  dar na nákup didaktických  hraček do MŠ

panu Frkalovi za finanční  dar na nákup didaktických  hraček, zaměřených na rozvoj komunikačních schopností dětí, do  MŠ

paní Šimkové za finanční dar na nákup hraček ze zaměřením na digitální technologii do MŠ

panu Kopečkovi za potažení židle do třídy Berušky

panu Frkalovi za mikulášské  balíčky pro MŠ