Sponzorské dary

Děkujeme:

Pilana SB a.s.
Zborovice,
Sepiospol.a.s.,
VAK Kroměříž, Plastika a.s.,
Frajt, s.r.o.,
RadwellinternationalCzechia s.r.o.,
město Kroměříž odbor kultury,
paní Rampasová ,
pan Daněk a anonymní dárci.
 
- všem kteří přispěli na vánoční jarmark (jmenovitý seznam viz. hlavní stránka)

Děkujeme:

-p. Lukáši Frkalovi za zajištění technického zázemí na jarmarku školy, za dárky pro děti k Mikuláši a peněžitý dar 

- obci Rataje  za zajištění plochy ke konání jarmarku školy, za dárky pro děti k Mikuláši

- p. Pěchovičové za  dárek pro všechny děti

- všem rodičům , kteří  přispěli spotřebním  materiálem (papíry k malování, do kopirky, výtvarné pomůcky)

- všem kteří donesli starý papír a přispěli tak k možnosti zakoupení  knih do školní knihovny

- za peněžitý dar - Zemědělskému družstvu Rataje, p. Křeménkové J., p. Doleželovi M.

Peněžité dary  byly použity k nákupu didaktických  pomůcek rozvíjejících polytechnickou a informační gramotností.