Spolupráce s SDH Rataje

Nácvik požárního poplachu 19. 6. 2023

Není překvapen, kdo je připraven. V rámci prevence rizik se děti učí jak se chovat v rizikových situacích. Mezi takovou situaci patří také požár. Nácvik požárního poplachu je pravidelnou součástí výchovně vzdělávacího programu. V letošním roce nám s požárním nácvikem pomáhalo SDH Rataje.

Vyzkoušeli jsme si jaké pravidla dodržovat a jak se chovat při případném požáru. Viděli jsme také činnost hasičů. Děkujeme jim tímto za spolupráci.

                                               p. učitelka Jana Hrušková