Školní družina

 

Školní družina je volnočasové zařízení, které je součástí ZŠ Rataje. Hlavní prostor vyhrazený pro družinku je ve třídě 2. a 3. ročníku, zázemí máme také v herně keramické dílny. Ke škole patří multifunkční a dětské hřiště, které je nám k dispozici. V letošním školním roce 2017/2018 navštěvuje družinku 26 dětí. Většina z nich tráví v družince velkou část dne, proto mají připravené příjemné prostředí, hry a zábavu. V náplni činností v družině nechybí četba na pokračování, malování, kreslení, vystřihování a jiné tvoření, pohybové hry venku i v tělocvičně, společenské a deskové hry či tematické akce. 

Součástí školní družiny je celá řada zájmových kroužků, které zabezpečují naši pedagogové, ale také externí vedoucí. 

Činnosti družinky se řídí ŠVP pro ŠD, který popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence a průřezová témata. V ročním plánu práce jsou jednotlivé činnosti podrobněji rozepsané. Plán zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, dále zájmové činnosti, které obsahují činnosti společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní a přírodovědné. Ve školní družině se děti učí také stolovat, udržovat pořádek v šatně, šetrně zacházet s hrami a hračkami, umět je uklidit. Nedílnou součástí jsou také sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky a používání „kouzelných“ slůvek.

Vychovatelka školní družiny: Mgr. Gabriela Jakubcová 

 

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/ 2019