Školní družina

 

Školní družina ve škole Rataje má jedno oddělení. Od školního roku 2018/2019 roku se můžeme pochlubit krásnými novými prostory s knihovnou v půdní vestavbě.  Ke škole patří multifunkční a dětské hřiště, které je nám k dispozici. V náplni činností v družině nechybí četba na pokračování, letos z knížky Martin na cestě kolem světa, neboť právě cesta kolem světa je naším letošním celoročním tématem. Oblíbenou činností je malování, kreslení, vystřihování a jiné tvoření, pohybové hry venku i v tělocvičně, společenské a deskové hry či tematické akce.

Součástí školní družiny bývá každoročně celá řada zájmových kroužků, ovšem v prvním pololetí letošního školního roku vzhledem k epidemiologické situaci nebudou zájmové kroužky školy probíhat.

Činnosti družinky se řídí ŠVP pro ŠD, který popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence a průřezová témata. V ročním plánu práce jsou jednotlivé činnosti podrobněji rozepsané. Plán zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, dále zájmové činnosti, které obsahují činnosti společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní a přírodovědné. Ve školní družině se děti učí také stolovat, udržovat pořádek v šatně, šetrně zacházet s hrami a hračkami, umět je uklidit. Pravidelně se také věnujeme dopravní výchově a výchově k finanční gramotnosti. Nedílnou součástí jsou také sebeobslužné dovednosti, vedení ke zdravému životnímu stylu, hygienické návyky a používání „kouzelných“ slůvek.

Vychovatelka školní družiny: Mgr. Jitka Stojaníková

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/ 2019
2019/2020
2020/2021
Dokumenty