Školní družina

 

Školní družina ve škole Rataje má jedno oddělení. Hlavní prostor vyhrazený pro družinku byl do 1. pololetí ve třídě 2. a 3. ročníku. Od 2. pololetí se můžeme pochlubit krásnými novými prostory s knihovnou v půdní vestavbě.  Ke škole patří multifunkční a dětské hřiště, které je nám k dispozici. V letošním školním roce 2018/2019 navštěvuje družinu 26 dětí. V náplni činností v družině nechybí četba na pokračování - letos na téma českých pohádek z Večerníčků. Oblíbenou činností je malování, kreslení, vystřihování a jiné tvoření, pohybové hry venku i v tělocvičně, společenské a deskové hry či tematické akce.

Součástí školní družiny je celá řada zájmových kroužků, které zabezpečují naši pedagogové, ale také externí vedoucí - Zábavná angličtina, Keramický, Dramatický, Informatika, Veselé zpívání, Malování, tvoření, Míčové hry, Vybíjená, Taneční. Externě chodí k nám vyučovat učitelé soukromé hudební školy D - music. 1xtýdně probíhá nepovinný předmět Náboženství.

Činnosti družinky se řídí ŠVP pro ŠD, který popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence a průřezová témata. V ročním plánu práce jsou jednotlivé činnosti podrobněji rozepsané. Plán zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, dále zájmové činnosti, které obsahují činnosti společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní a přírodovědné. Ve školní družině se děti učí také stolovat, udržovat pořádek v šatně, šetrně zacházet s hrami a hračkami, umět je uklidit. Nedílnou součástí jsou také sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky a používání „kouzelných“ slůvek.

Vychovatelka školní družiny: Mgr. Gabriela Jakubcová 

 

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/ 2019
Dokumenty