Rozsvěcení vánočního stromu 1.12.

Děkujeme všem sponzorům, především z řad rodičů, za výrobky do jarmarku v Ratajích.

Děkujeme také dětem a pedagogickým pracovníkům za výrobky, které byly součástí jarmarku a účast při prezentaci.