Rozloučení s předškoláky - PRAVĚK

 

 

Ve čtvrtek 22. 6.2023 proběhlo v MŠ Rataje již tradiční loučení s předškoláky.

Po slavnostním nástupu dětí na školní zahradě nastalo přivítání rodičů, poděkování a vystoupení dětí. Poté na řadu přišlo slavnostní šerpování od p. starosty a předání knihy a upomínkových předmětů, které jim budou období v mateřské škole připomínat.

Vše vyvrcholilo v 18:00 hodin, kdy děti dostaly zprávu a pozvání do pravěku. Na začátku se děti dozvěděly, jakým způsobem tehdejší lidé žili, jak se oblékali, čím se živili, kde bydleli. Následovalo převlékání do kostýmů a cesta za dobrodružstvím mohla začít. Děti si vytvořily prostředí, ve kterém naši předchůdci žili, hledaly vhodný materiál na zhotovení zbraně, zkoušely si jeskynní malování, naučily se pravěký pokřik při lovu mamuta. Na závěr si vyzkoušely hledání vykopávek jako archeologové. Všech úkolů se zhostily znamenitě a nejstatečnější jedince čekalo přespání v mateřské škole.

 

                                                                                                                                                p. učitelka Šárka Antelová