Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 22. 6.2023 proběhlo v MŠ Rataje již tradiční loučení s předškoláky.

Po slavnostním nástupu dětí na školní zahradě nastalo přivítání rodičů, poděkování a vystoupení dětí. Poté na řadu přišlo slavnostní šerpování od p. starosty a předání knihy a upomínkových předmětů, které jim budou období v mateřské škole připomínat.

Děkujeme paní Karlíkové za fotografické ztvárnění významného dne.

 

Nashledanou  školko milá,

hodně jsi nás naučila:

zpívat, kreslit, vyprávět

a básničky přednášet.

Ach ten čas tak rychle letí,

už jsme vážně velké děti.