Říjen 2022

Ovocná školka Litenčice 3.10.
Drakiáda
Dýňování
Olympiáda
Návštěva kamarádů z 1. třídy ZŠ
Dýňová stezka