Plán akcí ZŠ

 - 9. 11. - vánoční fotografování - p. Stojaník - od 8.00h

 - 16. 11. - Slavnostní předávání Slabikáře - 1. roč.

 -  24. 11. - dopravní hřiště  Kroměříž - 4.+5. roč.

 - 24.11.- exkurze v Sobělicích- čistička odpad. vod

 

 - 1. 12. - slavnostní rozsvěcení stromu spojený s jarmarkem