Organizace dne v MŠ

Organizace dne v MŠ 

6.30 - 8.15 hod       Ranní hry

- příchod dětí, individuální činnosti

- didaktické činnosti (záměrné a spontánní učení ve skupinách i individuálně) 

8:00 - 12:00          Povinné předškolní vzdělávání

8.15-8.30 hod.      Ranní cvičení - zdravotně preventivní cviky

8.30-8.50hod.      Hygiena, svačina

8.50-9.30 hod.      Didakticky cílené činnosti - spontánní hry

9.30-11.30 hod.    Pobyt venku

11.30-12.15 hod.  Hygiena, oběd

12.15-14.30 hod.  Odpolední odpočinek

- spánek do  14.00 nejdéle do 14.15

- individuální péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami

- nespavé, klidové aktivity

14.30 - 15.00 hod.  Hygiena, svačina

15.00 - 16.00 hod.  Odpolední zájmové činnosti dětí

- pokračování didakticky cílených činností

- hry dle zájmu dětí

- rozchod dětí domů