Návštěva zemědělského družstva

Zemědělské obchodní družstvo Rataje – exkurze.

V úterý 20. června se děti a paní učitelky společně ze tříd Sluníček i Berušek zúčastnily exkurze ve stájích Zemědělského družstva Rataje.

Pan vedoucí živočišné výroby děti seznámil s chovem býků ve výkrmu od telátka až po jatečná zvířata. Děti se také dozvěděly, že při ustájení býků je dbáno na dostatečnou plochu pro zvířata, kvalitní krmivo i zajištění bezpečnosti obsluhy. Převažuje zde stelivový způsob ustájení v hluboké podestýlce a to znamená, že tak vzniká kvalitní chlévská mrva, která není příliš voňavá pro dětské nosíky, ale je velice užitečná pro hnojení polí.

A tak znovu děti načerpaly spoustu nových poznatků o životě v naší obci.

                                                                                                                                   Pavla Růžičková