Návštěva kamarádů z 1. třídy ZŠ

V rámci spolupráce MŠ a ZŠ nás navštívily děti z 1. třídy, aby nám ukázaly, co se již naučily, například čtení slabik z Živé abecedy, které jim velmi šlo. Děti z mateřské školy na oplátku zazpívaly a zahrály na rytmické nástroje. A protože se to všem líbilo, do zpěvu a tance jsme se nakonec zapojili i s paní ředitelkou. Už se těšíme na další společné setkání.