MYSLIVCI

Setkání v lese…..

Co může být na konci léta krásnějšího než vycházka do lesa. A byla zajímavější o  překvapení, které na děti čekalo v podobě setkání s odborníkem zabývající se přírodou – v tomto případě myslivcem. Člen mysliveckého sdružení v Ratajích pan Skalický byl ochotný a ve svém volném čase dětem vhodnou formou předal znalosti a zkušenosti. Beseda a vycházka rozšířila nejen poznatky dětí, ale také podpořila vytváření jejich kladného vztahu k přírodě, k místu, kde bydlí, ale i rozvoj fyzické zdatnosti, což jsou jedny z mnoha cílů naší výchovně vzdělávací činnosti. Bylo to pro nás příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

                                                                             děti a paní učitelky MŠ Rataje

autor textu: Hradečná Michala