Měsíční plán ZŠ

ČERVEN:

    5. 6. - FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

   10. 6. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - 4. ROČ.

   11. 6. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16.00H

   17. 6. - VÝLET BRNO - VIDA - ODJEZD 7.15H

   18. 6. - OLYMPIÁDA MALOTŘ.ŠKOL - OSKOL KM

   19. 6. - VÝLET BRATISLAVA - 4. ROČNÍK

   21. 6. - DEN S MYSLIVCI

  24. 6. - HASÍK

  24.6. A 25.6. - ODEVZDÁVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ UČEBNIC

  27. 6. - SPORTOVNÍ DEN - FÁBORKOVÁ

  28. 6. - VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ, ROZLOUČENÍ S 5. ROČNÍKEM

  V ČERVNU NEJSOU KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU.