Měsíční plán ZŠ

 BŘEZEN:

  - 6.3. - 10. 3. - promítání filmů - filmový festival on-line

 - 17. 3. - Matematický klokan - celostátní soutěž v mat. pro 2. - 5. roč.

 - 15.3., 29.3.,31.3.,19.4. - preventivní program Etické otázky každého dne.

 - 20. 3. - zimní dopravní výchova - 4. roč. - 7.45h

 - 20. 3. - exkurze Praha - 5. roč.

 - 24. 3. - projektový den Vynášení Moreny - zrušeno

 - 31. 3. - Řekni mi, co čteš - literární zastavení nad knihami