Měsíční plán ZŠ

LISTOPAD:

 - 15. 11. -  třídní schůzky- konzultace - 16.00 - 17.00h

 - 18. 11. - slavnostní předávání Slabikáře

 - 21. 11. - divadlo v MŠ - 1. ročník

 - 23. 11. - dopravní hřiště KM - 4.+5. roč.

 - 25. 11. - rozvěcení stromu a jarmark

 - 30. 11. - výchovný koncert Před Pikolou, za pikolou - Zlín