Měsíční plán ZŠ

 ZÁŘÍ:

 - 8. 9. - spolupráce s myslivci - vycházka do myslivecké chaty - od 8.00h

 - 18. 9. - 24. 9. - sběr starého papíru - kontejner u školy

 - 20. 9. - fotografování žáků 1. ročníku

 - 27. 9. - Mámo, táto, pojď si s námi hrát - spolupráce s rodiči - jen pro přihlášené - zájem o tuto akci hlaste p. uč. Hradečné

 - 29. 9. - sportovní den - Olympiáda - spolupráce ZŠ a MŠ