Měsíční plán ZŠ

  ZÁŘÍ:

  ZAHÁJENÍ PROJEKTU OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL - 1. závoz od 16. 9.

  ZAHÁJENÍ SBĚRU ELEKTRO, POUŽITÝCH BATERIÍ, STOLNÍHO OLEJE

  FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

  SBĚR PAPÍRU

  POŽÁRNÍ POPLACH

OLYMPIÁDA PRO PŘEDŠKOLÁKY 03. 10.