Listopad 2022

Předávání slabikáře
Zdravé zuby
Divadlo Rolnička v MŠ
Rozvícení vánočního stromu - jarmark
Zdobení stromečku