Listopad

Vzpoura úrazům - preventivní program
Návštěva 1. třídy - předávání Slabikáře
Exkurze " ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD SOBĚLICE"