Květen 2023

Putování Berušek
Hudební dopoledne 5. 5. 23
Besídka ke Dni matek 12. 5. 23
Tajný výlet 24.5. a 30.5. 2023
Divadlo v MŠ " O Popelce"
Dopoledne s enviromentální tématikou