Klapotání 5. 4.

Velikonoce jsou významné svátky v roce. Jak je již tradicí, chodí děti před volnem klapotat. Za koledu si pak odnášejí drobnou odměnu.  I když nám svítilo sluníčko, bylo letos chladno, to na fotografiích nejde vidět.

                                                                                                                      p. uč.  Hrušková Jana