Kdo nás učí, kontakty

 KONTAKTY

 Mgr. Lenka Tunker (Lachendrová) - ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy ( 1. ročník) , výchovná poradkyně

 e-mail: reditelna@skolarataje.cz

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel. 739 355 699

      573 364 016

Mgr. Veronika Janovská, třídní učitelka II. třídy (2., 3. ročník), školní metodička prevence 

tel. 731 214 351

 Mgr. Eva Frkalová - třídní učitelka III. třídy (4. a 5. ročník), odpovědný pracovník v systému pro žáky s SVP

 Mgr. Jitka Stojaníková - asistentka pedagoga

tel. 731 214 351

 Školní družina:

 Mgr. Gabriela Jakubcová  - vychovatelka, učitelka (VV, PRV, VL, PČ - 1.- 5. ročník)

 email: sborovna@skolarataje.cz

 tel. 731 214 351

 Jídelna:

 p. Stavinohová - vedoucí jídelny

 email: jidelna@zszachar.cz

 p. Palisová - odhlašování a přihlašování stravy

 tel.    573 503 258

 

 

 

Školská rada