Kdo nás učí, kontakty

 KONTAKTY

 Mgr. Lenka Tunker - ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy (1. ročník)

 e-mail: reditelna@skolarataje.cz

 tel. 739 355 699

      573 364 016

 

 Mgr. Barbora Pospíšilová, DiS, třídní učitelka II. třídy (2., 3. ročník), výchovná poradkyně, odpovědný  pracovník v systému pro žáky se SVP

 tel. 731214351

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 Erika Klechová - asistentka pedagoga 2. ročníku

 Mgr. Adéla Kuzníková - asistentka pedagoga 3. ročníku

 

 Mgr. Eva Frkalová, třídní učitelka III. třídy (4.,5. roč.), školní metodička prevence

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel: 731 214 351

 

 Mgr. Kateřina Ježková - vyučující Aj (1., 3., 5. roč.), Hv (1.,2.,3. roč), Prv (1. roč.), Pč (1.,2.,3. roč), Vv (1.,4.,5. roč), Tv (1. roč.), 

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel: 731 214 351

 

Školní družina:

 Mgr. Stojaníková Jitka, vychovatelka

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel: 731 214 351

 

 Jídelna:

 p. Stavinohová - vedoucí jídelny

 email: jidelna@zszachar.cz

 p. Palisová - odhlašování a přihlašování stravy

 tel.    573 503 258

 

 

 

Školská rada