Kdo nás učí, kontakty

 KONTAKTY

 Mgr. Lenka Tunker - ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy (1. ročník)

 e-mail: reditelna@skolarataje.cz

 tel. 739 355 699

      573 364 016

 Erika Klechová - asistentka pedagoga v 1. ročníku

 

 Veronika Miřijovská (Janovská), třídní učitelka II. třídy (2., 3. ročník), školní metodička prevence 

 tel. 731 214 351

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 Mgr. Adéla Kuzníková - asistentka pedagoga 2. ročníku

 

 Mgr. Gabriela Jakubcová, třídní učitelka III. třídy (4.,5. roč.)

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel: 731 214 351

 Mgr. Barbora Pospíšilová, DiS - vyučující Aj (3.- 5. roč.), Prv (3. roč.), Pč, Vv, Tv (3. - 5. roč.), výchovná poradkyně, odpovědný pracovník v systému pro žáky se SVP 

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel: 731 214 351

 

 Školní družina:

 Mgr. Stojaníková Jitka, vychovatelka

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel: 731 214 351

 

 Jídelna:

 p. Stavinohová - vedoucí jídelny

 email: jidelna@zszachar.cz

 p. Palisová - odhlašování a přihlašování stravy

 tel.    573 503 258

 

 

 

Školská rada