Kdo nás učí, kontakty

 KONTAKTY

 Mgr. Lenka Tunker - ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy (1. ročník)

 e-mail: reditelna@skolarataje.cz

 tel. 739 355 699

      573 364 016

 Mgr. Jitka Stojaníková - asistentka pedagoga I. třídy

 

 Mgr. Barbora Pospíšilová, DiS, třídní učitelka III. třídy (3., 5. ročník), vyučující PRV, HV, VV, TV, PČ a AJ v 1. roč., výchovná poradkyně, odpovědný  pracovník v systému pro žáky se SVP

 tel. 731 214 351

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 Erika Klechová - asistentka pedagoga  III. třídy

 

 Mgr. Eva Frkalová, třídní učitelka II. třídy (2., 4. roč.), školní metodička prevence, vyučující INF ve 4. a 5. roč.

 Mgr. Adéla Kuzníková, asistentka pedagoga II. třídy

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel: 731 214 351

 

 Mgr. Markéta Caklová - vyučující Aj (2., 3., 5. roč.), M (2. roč.), Hv (3.+ 5. roč), Prv (2.+ 3. roč.), Přír. (4. + 5. roč.), Vl (4. + 5. roč.), Pč (3. + 5. roč.), Vv (2.+ 3. +4.+ 5. roč), Tv (3. +5. roč.)

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 tel: 731 214 351

 

Školní družina:

 Mgr. Mouralová Denisa -  vychovatelka 1. oddělení ŠD

 mob.: 731 214 351

 Mgr. Stojaníková Jitka -  vychovatelka 2. oddělení ŠD

 mob.: 771 284 504

 e-mail: sborovna@skolarataje.cz

 

 Jídelna:

 p. Stavinohová - vedoucí jídelny

 email: jidelna@zszachar.cz

 p. Palisová - odhlašování a přihlašování stravy

 tel.    573 503 258

 

 

 

Školská rada