Červen 2023

Zámek Milotice
Divadlo "Kosí bratři"
Vycházky do okolí obce
Návštěva zemědělského družstva
Rozloučení s předškoláky
Rozloučení s předškoláky - PRAVĚK
Spolupráce s SDH Rataje