Červen 2022

Den dětí v Kroměříži
Putování s MŠ - část Sobělice
Kouzelník
Rozloučení s předškoláky OÚ Rataje
Předškolácká pátračka