2023/2024

Zahájení šk.roku
Den s myslivci
Mámo, táto, pojď si hrát
Olympiáda ZŠ + MŠ
Prev. program
Loutkové divadlo
Kroužek Informatiky
Dýňování
Strašidelná škola
Beseda - Nebezpečí úrazu
Halloweenské učení
Malujeme
Sběr papíru - podzim
Učení hrou
Předávání slabikáře
Exkurze - čistička Sobělice
Dopravní hřiště - podzim 2023
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš
Koledování
Zábava v kroužcích i ve vyučování
Ledové tvoření
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Bovýsek ochutnávka exotického ovoce
Den naruby
Kino KM
Digihrátky - projektový den digitální technologie
Klauni v 2.a 4. třídě
Karneval Zš a Mš
QR kódy - zábavná Inf.
Digitální technologie v čj (2.,4.r.)
Velikonoce v muzeum KM
Recitační soutěž ZŠ a MŠ
Divadlo 8.3.
Řekni mi, co čteš
Velikonoční klapotání
Den Země
Plavání
Keramika - kroužek
Učíme se zábavně
Tv na SPGŠ Km
Sběr papíru vyhodnocení
Sběr papíru vyhodnocení
Sportujeme:-)
Stavby v Pč
Ochutnávka Bovýsek
Dopravní hřiště KM