2022/2023

První školní den
Setkání s myslivci
Olympiáda ZŠ,MŠ
Škola v pohybu
Sběr papíru - vyhodnocení
Dýňování
Návštěva 1. tř. v MŠ
Zachraň jídlo - muzeum Km
Kroužky informatiky a Vv
Strašidelná škola
Den slabikáře
Divadélko 1. tř. + MŠ
Dopravní hřiště
Jarmark
Výchovný koncert Zlín
Mikuláš
Kroužek keramiky
Malý zdravotník - preventivní program
Výprava do vesmíru
Vánoce
Šibřinky
Canisterapie
Zábavná geometrie v 2.-3. třídě
Etika - prev. program
Praha 5. ročník
Keramika
Řekni mi, co čteš
Klapotání
Plavání
Den Země
Sběr papíru - duben
Den matek
Projektový den Bovys, ochutnávka
Štafetový pohár 2023
Tajuplný ostrov - projektový den
Malujeme na školní zahradě
Matematika v zahradě
Zámek Milotice
ZŠ Zdounky - sportovní dopoledne
Požární poplach
Spisovatelé v přírodě
Dopravní hřiště - zkoušky
Zápis do 1. třídy
Školní výlet - Pevnost poznání Ol.
Tablo 5. ročník
Býčárna
Nětčice - pochoďák
Fáborkovaná