2022/2023

První školní den
Setkání s myslivci
Olympiáda ZŠ,MŠ
Škola v pohybu
Sběr papíru - vyhodnocení
Dýňování
Návštěva 1. tř. v MŠ
Zachraň jídlo - muzeum Km
Kroužky informatiky a Vv
Strašidelná škola
Den slabikáře
Divadélko 1. tř. + MŠ
Dopravní hřiště
Jarmark
Výchovný koncert Zlín
Mikuláš
Kroužek keramiky
Malý zdravotník - preventivní program
Výprava do vesmíru
Vánoce