2021/2022

První den školy
Olympiáda T-mobile
Den s myslivci
Pracovní činnosti -1. roč.
Praha - 5. ročník
Strašidelný den ve škole
Hvězdárna Brno
Předávání Slabikáře
Mikulášská nadílka
Projekt Vesmír - 5. ročník
Velikonoce v muzeu
Projekt. den s myslivci
Zápis 22
Ukliďme Česko
Dopoledne s Hasiči
Besídka - den matek
Dětský den- kaplička Nětčice
Výlet ZOO Lešná
Zdravá 5
Dopravní hřiště-4. r.
Rozloučení se šk.rokem