Září 2013/2014

Zahájení školního roku 2013/2014
Myslivecký den 4. 9. 2013
Malá olympiáda pro předškoláky
Školní družina
Kroužky
Kde jsme byli o prázdninách
Návštěva knihovny
Kde se učíme