Výšlap - Těšánky (červen 2017)

Ohlédnutí za posledním výletem školni družiny v minulém školním roce.