Školní rok 2020/2021

1. školní den
Den s myslivci
Malý inženýr - projekt
Malý záchranář
Předávání slabikáře - 1. ročník
Mikulášská nadílka
Vánoce ve třídách
Předávání vysvědčení - pololetí