Školní rok 2019/2020

1. školní den
Pracovní činnosti 3. - 5. ročník
Školní olympiáda
Vyhlášení výsledků sběru papíru
Divadélko
4. + 5. roč. Přírodověda - Neživá příroda
Výroba záložek
Dopravní hřiště
Prvouka - vycházka 1. a 2. ročník
3D kino - Oceán
Předávání slabikáře 1. ročník
Škola v pohybu 1. + 2. ročník