Školní rok 2018/ 2019

1. školní den - Vítání prvňáčků
Olympiáda pro MŠ
Exkurze Praha 5. ročník
Požární poplach - cvičení
Dýňování