Školní rok 2018/ 2019

1. školní den - Vítání prvňáčků
Olympiáda pro MŠ
Exkurze Praha 5. ročník
Požární poplach - cvičení
Dýňování
Předávání slabikáře 1. ročník
Divadlo Zlín
Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš
Koledování
Vánoce ve třídách
Vánoce - muzeum KM