Školní rok 2018/ 2019


Soubory ke stažení

1. školní den - Vítání prvňáčků
Olympiáda pro MŠ
Exkurze Praha 5. ročník
Požární poplach - cvičení
Dýňování
Předávání slabikáře 1. ročník
Divadlo Zlín
Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš
Koledování
Vánoce ve třídách
Vánoce - muzeum KM
Recitační soutěž
Zdobení stromečku pro zvířátka - ŠD
Ochutnávka ovoce a oslava nových prostor školy
Modrý den - ŠD
Muzeum KM 4. a 5. ročník
Povídání o knize
IQ FESTIVAL Kroměříž
Andersonovo odpoledne
Kouzelník
Zápis do 1. třídy
Den Země - Úklid vesnice
Vyhlášení výsledků sběru papíru
Den Maminek - Besídka
Divadélko - Zvířátka z našeho statku
Zdravá 5
Žonglování
Hasík - preventivní program s hasiči
Školní časopis - soutěž