Školní rok 2016/2017

1. září
Olympiáda
Muzeum-život s handicapem
1. pomoc - Červený kříž
Praha
Vyhlášení sběru šípků a papíru
Dýňování
Dop. hřiště +Sýpky
Návštěva školy Sýpky
Zdravá 5
Předávání slabikáře
Vánoční jarmark
Hasík
ZS Komenského- Projekt
Mikuláš
Hudební pořad
Vypouštění balónků s přáním
Vánoční koledování
"Boty dělaj kocoura"
Vánoční posezení
Šibřinky
Recitační soutěž
Velikonoční dílna KM
Literární soutěž
Zápis do 1. třídy
Velikonoční koledování
Den Země - Kovozoo
Medová snídaně
Den matek
ZŠ Sýpky
Dopravní hřiště
Sběr papíru
Žonglérské dílny
Olympiáda malotřídních škol
Duhová pohádka
Den s myslivci
Výlet-Dinopark, Zoo
Závěr školního roku