Školní rok 2015/2016

Zahájení šk. roku
Olympiáda
Knihovna Rataje
Hasík
Dýňování
Sběr papíru-vyhlášení
Předávání Slabikáře
Vánoční jarmark
Vypouštění balónků - přání Ježíškovi
Mikuláš
Návštěva muzea
Šachový vánoční turnaj
Vánoční posezení
Výstava holubů
Den naruby
Zápis do 1. třídy
Divadlo v MŠ
Šibřinky
Zdravé zoubky
Dopravní školení
Kouzelník
Velikonoční klapotání
Zdravá pětka
Ratajský kos
Den Země
Sběr papíru 2
Den matek
Moje oblíbená kniha
Dětský den - divadlo v zámku Km, netradiční olympiáda
Bratislava 4. a 5. ročník
Ranč Kostelany
Nácvik požárního poplachu
Den s myslivci
Olympiáda malotřídních škol