Rozsvěcení stromu, jarmark

29. 11. SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A JARMARK SPOJENÝ S TVOŘIVÝMI       

            DÍLNAMI.