Říjen 2013/2014

Kroužky
Školní družina
Beseda centrum Zlín
Naše obec - projekt 4. a 5. tř.
Dýňování
Dopravní hřiště 25. 10.