Recyklohraní

Plnění dalšího úkolu z programu Recyklohraní - po předchozí debatě děti kreslily domácí práce a elektro-spotřebiče.