Recyklohraní

Plnění dalšího úkolu z programu Recyklohraní. Párty na oslavu konce pololetí bez elektřiny.