Platba MŠ

 

Výše školného v  MŠ Rataje  ve školním  roce2018/2019  je  stanovena  na 270,-Kč za  měsíc.

školní rok  2018/2019 od 01.09.2018

Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří  nejsou  osvobozeni od úplaty za vzdělávání dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:


Soubory ke stažení