Olympiáda malotřídních škol

20. 6. 2014 - Olympiáda malotřídních škol - ZŠ Oskol KM

Naši závodníci získali 6 medajlí. Všem patří velká gratulace a pochvala.

Velká pochvala patří také ostatním soutěžícím a spolužákům, kteří závodníkům fandili.