Květen 2014/2015

Prevence úrazu
Exkurze Podzámecká zahrada Kroměříž
Návštěva ZŠ Sýpky Kroměříž
Besídka ke Dni matek