Duben 2014/2015

Preventivní program - Beseda s policii
Klapotání
Knihovna Rataje
Den Země - Ukliďme si svět
Výtvarné dílničky