Červen 2013/2014

Dopravní hřiště KM 19. 6. - Průkaz cyklisty
Olympiáda malotřídních škol
Exkurze Vídeň 5. ročník
Den dětí s myslivci
Návštěva hasičské zbrojnice KM
Ukončení školního roku 2013/ 2014