Březen 2014/2015

Jaký je život ve tmě?
Velikonoční dílničky 18.3.
Knihovna KM - Hračky, 1. třída
Knihovna KM - Bajky 2.,3. třída
Andersenovo odpoledne
RATAJSKÝ KOS
Ekohrátky