2021/22

První den školy
Olympiáda T-mobile
Den s myslivci
Pracovní činnosti -1. roč.
Praha - 5. ročník
Strašidelný den ve škole
Hvězdárna Brno
Předávání Slabikáře
Mikulášská nadílka
Projekt Vesmír - 5. ročník