2020/2021

1. školní den
Den s myslivci
Malý inženýr - projekt
Malý záchranář
Předávání slabikáře - 1. ročník
Mikulášská nadílka
Vánoce ve třídách
Předávání vysvědčení - pololetí
Pč-nové truhlíky
Projekt.den 4.,5.roč.
Učíme se venku
Žonglérské dílny
Vyhodnocení sběru papíru
Zážitkový stan-projektový den
Rozloučení s páťáky